7hb Januari 2010 (Hari Khamis)

Lawatan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abd Rahman ke Sekolah Rendah katok ‘A’ untuk meninjau dengan lebih dekat lagi perkembangan pembelajaran di sekolah ini

Advertisements
By SR Katok 'A'