12hb & 19hb Februari 2010 (Hari Jumaat)

Bengkel Pengajaran Fonetik Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada Ibubapa/Penjaga murid-murid Pra Sekolah dan Tahun 1 yang telah diadakan di Dewan Utama SRKA

 

Advertisements
By SR Katok 'A'

7hb Januari 2010 (Hari Khamis)

Lawatan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abd Rahman ke Sekolah Rendah katok ‘A’ untuk meninjau dengan lebih dekat lagi perkembangan pembelajaran di sekolah ini

By SR Katok 'A'